Nu kommer nya uppgifter om de omdebatterade Rounalakranierna. Forskare slår fast att kranierna kommer från samer. Därmed kan frågan om återbegravning kan bli aktuell igen eftersom Historiska museet tidigare sagt nej för att kraniernas ursprung varit oklar. [SR Sameradion]

https://sverigesradio.se/artikel/6159001