Får 1,5 miljoner i pris för forskning om nordisk medeltidskonst

Professor Lena Liepe. Foto: Linnéuniversitetet

Professor Lena Liepe. Foto: Linnéuniversitetet

Lena Liepe, professor i konst- och bildvetenskap vid Linnéuniversitetet, tilldelas Gad Rausings pris för framstående humanistisk forskargärning 2019. Hon prisas för sin banbrytande forskning om den nordiska medeltidskonsten. Prissumman på 1,5 miljoner kronor kommer Lena att använda till bland annat fältarbeten i ett nytt projekt om framtidens förmedling av kulturarv.

– Jag är väldigt glad och hedrad över att bli tilldelad priset. Det är ett erkännande av min forskning och en uppmuntran att gå vidare i den riktning jag har, med Norden som undersökningsområde, säger Lena Liepe.

Lena Liepes forskningsområde är huvudsakligen Nordens medeltida konst- och bildkultur. Hon har skrivit flera böcker som har introducerat nya och banbrytande perspektiv på ett antal olika fält: gestaltningen av kropp och kön i medeltidens bildkultur, samspelet text-bild i produktionen av isländska medeltida handskrifter, och nu senast hur medeltida kyrkokonst har ställts ut på museer från mitten av 1800-talet till i dag.

Under våren startar ett större forskningsprojekt vid Linnéuniversitetet som handlar om kartläggning av religion i vardagen med fokus på medeltida helgonkulter i Sverige och Finland. I projektet kommer Liepe att studera helgonreliker och helgon i kyrkokonsten. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet – men Lena har redan tankar om hur prissumman på 1,5 miljoner kronor kan användas på annat håll.

– Jag håller på att planera ett projekt om framtidens förmedling av det äldre västliga kulturarvet i ett mångkulturellt samhälle. Priset öppnar för möjligheter till fältarbete och nätverksinitiativ som kräver extra finansiering.

Gad Rausings pris delas årligen ut av Kungliga Vitterhetsakademien, och är akademiens största pris. Priset går till en framstående nordisk forskare inom ett antal angivna ämnesområden. Pristagaren tar emot 1,5 miljoner kronor.

Tidigare mottagare av Gad Rausings pris 
2018: professor Mogens Trolle Larsen, Köpenhamn
2017: professor Sten Ebbessen, Köpenhamn
2016: professor Erik A. Nielsen, Köpenhamn
2015: professor Sverre Bagge, Bergen
2014: professor Minna Skafte Jensen, Köpenhamn
2013: professor Jan Terje Faarlund, Oslo
2012: professor Kirsten Blinkenberg Hastrup, Köpenhamn
2011: professor emeritus Åke Daun, Stockholm
2010: professor Vésteinn Ólason, Reykjavik
2009: professor Eva Österberg, Lund
2008: professor Simo Knuuttila, Helsingfors
2007: docenten, fil.dr Mogens Herman Hansen, Köpenhamn
2006: professor Heikki Räisänen, Helsingfors
2005: Museuminspektör, fil.dr Jørgen Jensen
2004: professor emeritus Ulf Teleman, Lund

(2019-02-12)