Fotokonstens första tid i Sverige

Världen togs med överraskning när Daguerre i januari 1839 avslöjade att han kunde fixera bilder i en camera obscura. Nyheten nådde Stockholm tre veckor senare. Några få personer såg till att fotokonsten kom till Sverige: bokhandlaren Bonnier, ministern Löwenhielm, kryddhandlaren Jacobsson. Men det blev löjtnanten och den tidigare främlingslegionären Lars Benzelstjerna som under årslånga resor spred fotokonsten över landet.

I De första fotograferna följer vi Benzelstjerna på hans resor genom Sverige. Under 1840-talet besökte han en mängd svenska städer: Söderköping, Norrköping, Motala, Vadstena, Eksjö, Västervik, Visby, Kalmar, Karlskrona, Kristianstad, Helsingborg …

Tyvärr är vår tidiga fotohistoria bildlös och de pionjärer som introducerade fotokonsten har lämnat få spår efter sig. Men Björn Axel Johansson ger oss, med hjälp av annonser och redaktionella notiser i dåtidens tidningar, en spännande inblick i fotografernas drivkrafter, affärsmodeller, marknadsföringsmetoder och nätverk i ett glest befolkat land som stod på tröskeln till den industriella revolutionen.

Björn Axel Johansson är informationschef vid Historiska museet i Stockholm. Han har bland annat varit nyhetsjournalist, dokumentärfilmare och TV-producent.

Björn Axel Johansson:
De första fotograferna. Introduktion till fotokonsten i 1840-talets Sverige
Historiska Media
Utkom 2005