Ett runristat fragment som troligen kommer från en Eskilstunakista har påträffats i centrala Norrköping. Även 2011 hittades ett fragment från en sådan tidigmedeltida stenkista några kvarter bort. [Sajten Norrköpings historia]

Foto: Arkeologikonsult

Foto: Arkeologikonsult

https://www.norrkopingshistoria.se/runstensfragment-i-kvarteret-tullhuset/