Fragment av Eskilstunakista hittat i Norrköping

Ett runristat fragment som troligen kommer från en Eskilstunakista har påträffats i centrala Norrköping. Även 2011 hittades ett fragment från en sådan tidigmedeltida stenkista några kvarter bort.

Foto: Arkeologikonsult

Foto: Arkeologikonsult

Läs mer på sajten Norrköpings historia

(2015-09-06)