Hertig Karls pris till Elisabeth Mansén

Sveriges största historiepris – Hertig Karls pris – går 2012 till Elisabeth Mansén som är professor i idéhistoria vid Stockholms universitet. Senast har  Mansén  skrivit den femte delen av Norstedts stora historiesatsning Sveriges historia i totalt åtta band.

Hon har tidigare författat Ett paradis på jorden, en stor volym om svensk kurortshistoria från 1680 till 1880, samt redigerat en volym om kärlek och vänskap på 1700-talet. Hennes avhandling, Konsten att förgylla vardagen, behandlade den svenska romantikens salongsliv, och hennes senaste forskningsområde är de fem sinnenas idéhistoria. Hon har tidigare tilldelats Svenska Akademiens Gustavianska pris, Kungliga Gustaf Adolfs Akademiens pris och Lotten von Kræmers pris av Sällskapet De Nio.

Priset delas ut i Nyköping den 25 augusti av Sörmlands museum och Nyköpings kommun i samband med att Hertig Karls marknad hålls på Nyköpingshus.

Hertig Karls pris är Sveriges största historiepris. Summan är 50 000 kronor och priset kan inte sökas. Man blir tilldelad priset och det är en oberoende jury bestående av fem sakkunniga personer som utser pristagaren. Priset delas ut till ”historiker eller annan som, utan att göra avkall på fackmässig korrekthet, lyckats föra ut historiska kunskaper och forskningsresultat i en vidare krets så att intresset för ämnet ökat”. Hertig Karls pris instiftades 1994 av Nyköpings kommun. Från och med år 2003 delas priset ut gemensamt av Nyköpings kommun och Sörmlands museum.

Juryns motivering Hertig Karls pris 2012:

”Elisabeth Mansén är professor vid Stockholms universitet. Hennes senaste arbete är en bok om 1700-talet som ingår som band 5 i den nya serien Sveriges historia. Det är en vacker bok med väl valda bilder som på ett kunnigt och initierat sätt breddar denna typ av historieskrivning genom att inte enbart fokusera på den politiska, sociala eller ekonomiska historien, utan också mentalitet, vardagsliv och de förändrade formerna för politik och vetenskap. Elisabeth Mansén ger oss på så sätt en djupare förståelse för 1700-talets betydelse i den europeiska historien. Hennes tidigare böcker om salongskultur, brunnsdrickning och sinnenas historia visar på samma sätt prov på såväl nytänkande som på publikvänlig stil.”

Juryn har bestått av docent Elisabeth Elgán (ordförande), professor Kirsti Niskanen, professor Lars Nilsson, alla tre från historiska institutionen vid Stockholms universitet, vetenskapsjournalist John Chrispinsson, professor Roger Qvarsell vid Tema Kultur och samhälle vid Linköpings universitet.

Hertig Karls pris har tidigare tilldelats:

2011: Svante Norrhem
2010: Yvonne Hirdman
2009: Bo Eriksson
2008: Eva Österberg
2007: Max Engman
2006: Marie-Christine Skuncke
2005: Anders Björnsson
2004: Maja Hagerman
2003: Gunnar Wetterberg
2002: Cecilia Björk och Laila Reppen
2001: Dick Harrison
2000: Mats G Larsson
1999: Arne Jarrick
1998: Karin Johannisson
1997: Michael Nordberg
1996: Hans Furuhagen
1995: Hans Villius och Olle Häger
1994: Aleksander Loit

(2012-08-23)