Kulturarvsdagen 2015 tar sikte på industri- och teknikhistoria och människorna bakom. Mal eget mjöl eller prova på att väva, gå på utställning om ett försvunnet sågsamhälle eller åk med på trädgårdsutflykt i brännvinskungens land. Det är några av aktiviteterna på Kulturarvsdagen den 11-13 september 2015. Runt om i landet genomförs närmare 180 arrangemang.

Riksantikvarieämbetet är huvudarrangör och samordnare av Kulturarvsdagen. Bakom arrangemangen står hembygdsföreningar, museer, länsstyrelser, stiftelser och organisationer. En nyhet för i år är Lilla Kulturarvsdagen med aktiviteter även 11 och 12 september, särskilt riktade till barn och ungdomar.

– Det är en satsning för att vi vill ge barn och ungdomar en ordentlig möjlighet att ta del av kulturmiljö och kulturarv på plats runt om i landskapet, säger riksantikvarie Lars Amréus.

I Sundbyberg får barnen till exempel chansen att klä sig som folk gjorde vid 1900-talets början, medan Mölndals museum låter barn själva berätta om vardagsföremål och gå på uppfinnarjakt i museets öppna magasin.

– Kulturarvsdagen och Lilla Kulturarvsdagen är en manifestation av det stora engagemang och intresse som finns i samhället för kulturarv och kulturmiljö, säger riksantikvarie Lars Amréus.

För samtliga arrangemang i landet se: www.raa.se/kulturarvsdagen.