Unika bilder av 1600-talets Sverige i ny databas

Suecian 2

Suecia antiqua et hodierna, med bilder från 1600-talets Sverige, är ett av de viktigaste bokverk som getts ut i landet. Nu har Kungliga biblioteket lanserat en databas där de drygt 1 300 bilderna är fritt tillgängliga och nedladdningsbara.

Erik Dahlbergh (1625–1703) var en krigare med konstnärliga intressen: Han ville att Sveriges kulturella status skulle vara lika stark som dess militära makt under 1600-talet. Därför tog han sig an uppgiften att i ord och bild berätta om stora svenska sevärdheter. Under ämbetsresor och på ledig tid reste han landet runt och tecknade av både nya byggnadsverk och historiska minnesmärken.

Resultatet blev Suecia antiqua et hodierna (”Det forna och nuvarande Sverige”). Verket består av 353 gravyrer med 469 motiv av olika slag: herresäten, trädgårdar, städer, fornlämningar, kyrkor, landskapsvapen, kartor och porträtt. Under arbetet producerades hundratals unika teckningar som kompletterar gravyrerna.

Från och med den 24 maj finns alla gravyrer och teckningar som relaterar till ”Suecian” fritt tillgängliga i en databas via KB:s webbplats. Gravyrverket digitaliserades redan 2002–2004, men den nya databasen är mer användarvänlig och innehåller fyra gånger så många bilder som den tidigare tjänsten. Den nya databasen innehåller även de tecknade förlagorna till gravyrerna.

Länk till datbasen: https://suecia.kb.se

(2016-05-29)