Från Östra stambanan till Ostlänken

Östra stambanan – järnvägen mellan Katrineholm och Nässjö – invigdes 1874 av Oscar II. Boken Från Östra stambanan till Ostlänken/Götalandsbanan handlar om hur banan kom till och utvecklades.

Samtliga stationer utmed banan beskrivs; deras tillkomst, utformning och utveckling. Mantorp och angränsande stationer behandlas särskilt ingående. Banans utveckling och betydelse belyses genom trafikstatistik och redogörelse finns för de viktigaste händelserna: de största olyckorna och de stora investeringarna, som till exempel elektrifiering och dubbelspår.

Händelseutvecklingen för banan, som nu utgör en del av Södra stambanan, beskrivs fram till 2007 och visionen om en ny höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg, Götalandsbanan, via bland annat Linköping och Jönköping, som den planerade Ostlänken beräknas bli en del av.

Bengt-Arne Bengtsson:
Från Östra stambanan till Ostlänken/Götalandsbanan. Om tillkomsten och utvecklingen av järnvägen och stationerna mellan Katrineholm och Nässjö
Atremi
Utkom 2007