Från spädbarnsdöd till välfärd i Offerdal

Under senare delen av 1700-talet och under 1800-talet minskade dödligheten i Sverige. Som en konsekvens fick vi en mycket kraftig befolkningsökning som vi lyckades bemästra genom en agrar revolution. De självägande bönderna kom att spela en nyckelroll i denna omvandling.

I Offerdal i norra Jämtland var befolkningsökningen högre än genomsnittet i landet. I boken får vi följa hur sockenborna genom hårt arbete, moderniseringar, sjösänkningar, nybyggen vid fjällets kant och genom emigrationen till Amerika lyckas bemästra den utmaning de stod inför.

Det här är en berättelse om landsbygdens folk i en socken i Sverige under 1800-talet. Men samma berättelse hade kunnat berättas från många andra socknar runt om i vårt land – från spädbarnsdöd till välfärdsland.

Sam Olofsson har under drygt 20 år undervisat i historia inom det internationella gymnasieprogrammet International Baccalaureate. Han har också författat flera läroböcker i historia.

Sam Olofsson:
Offerdal. Från spädbarnsdöd till välfärd
Ekerlids Förlag
Utkom 2021