Cilluf Olsson från bondmora till konstväverska

Bokomslaget

Boken Från bondmora till konstväverska. Cilluf Olsson 1847–1916 är en illustrerad biografi över Cilluf Olsson. Ambitionen har varit att skildra olika sidor av hennes liv och framför allt hennes gärning som konstväverska inom skånsk allmogeslöjd, hon blev internationellt känd för sin vävkonst, men även att sätta in henne i sin samtid och låta oss möta några av de människor och den tankevärld som var hennes vardag. En god bild av detta får man i de brev som finns bevarade.

Cilluf Olsson levde i en tid av stora samhällsförändringar med bland annat industrialismens intåg i mitten av 1800-talet med påföljd att det gamla textila skapandet och kunskapen om detta var i fara. Mor Cilluf, som hon kallades, deltog i försöken att rädda och bevara detta, bland annat genom att ingå i styrelsen för Malmöhus läns hemslöjdsförening som aktivt arbetade för att värna det textila kulturarvet.

– Jag vill kalla det ett monument över svensk kvinnogärning, men i dag är mor Cilluf bortglömd av de flesta, möjligen skymtar hon som ett namn man hört nämnas men glömt vem det tillhörde. Jag tyckte det var dags att plocka fram henne ur 1800-talets dimmor och berätta om hennes liv. Dokumentationen om hennes livsgärning inom hemslöjden riskerar att glömmas bort, säger författaren Birgitta Calagos.

Birgitta Calagos har intresserat sig för Olssons liv som väverska, entreprenör med egen affärsrörelse i form av en vävskola först i Hög och senare i Tågarp, butik och vävskola i Landskrona samt hennes anknytning till Malmö och Paris. Hon levde i en tid då kvinnan inte hade rösträtt, inte var myndig om hon inte var änka och inte gifte om sig, och då kvinnor hade begränsade möjligheter till högre studier.

Birgitta Calagos arbetade tidigare som institutionssekreterare vid Lunds universitet och som lärare. Hon har en fil.mag i biblioteks- och informationsvetenskap vid högskolan i Borås och har vbarit bibliotekarie vid högskolan i Kristianstad i flera år. Hon har ett stort intresse för historia med inriktning kvinnohistoria och har släktforskat sedan 1980-talet.

Birgitta Calagos:
Cilluf Olsson 1847–1916. Från bondmora till konstväverska
Kulturhistoriska Bokförlaget
Utkom 2019