Vasapris till melodidetektiv

Sångaren, musikern och kompositören Martin Bagge får i år Vasamuseets vänners pris till förtjänt forskare. Priset på 25.000 kronor delas ut den 6 november vid museets årliga Gustav Adolf-seminarium. Martin Bagge får priset för sina studier i 1600-talets musikvärld på spaning efter melodier till Lasse Lucidors visor.

Lasse Lucidor (1638–1674) var lika populär på sin tid som Carl Michael Bellman 100 år senare. Hans huvudsakliga produktion omfattar bröllops- och begravningsdikter, dryckesvisor och psalmer men till hans efterlämnade skrifter finns inga noter. Martin Bagge har i sin forskning hittat melodier som passar visorna och blåst nytt liv i Lasse Lucidor.

Vid Gustav Adolf-seminarium den 6 november sjunger och föreläser Martin Bagge i Vasamuseet under titeln ”Lucidor lever!”. På barocklutan hörs Mikael Paulsson och kvinnostämman tillhör Helena Ek. Framträdandet ingår i ett större Lucidor-seminarium.

Förra året gick Vasamuseets vänners pris till Torbjörn Eng för hans avhandling Det svenska väldet – ett konglomerat av uttrycksformer och begrepp från Vasa till Bernadotte.

(2004-10-27)