En ny museimyndighet, gemensam administration för statliga museer och en ny nationell kvalitetsstämpel. Det föreslår museiutredaren Christina von Arbin. [DN]

https://www.dn.se/kultur-noje/scen/utredare-vill-samla-museernas-krafter/