Fyra miljoner kronor till arbetslivsmuseer

Riksantikvarieämbetet har beslutat att fördela fyra miljoner kronor till 84 arbetslivsmuseer runt om i landet. Syftet med bidragen är att stärka arbetslivsmuseernas möjligheter att bevara och bruka industrisamhällets kulturarv och är en del i regeringens satsning på området.

– Intresset för bidraget, som delades ut första gången 2001, har varit mycket stort och vi har fått in över 280 ansökningar. Eftersom behovet har visat sig vara så starkt är det glädjande att regeringen beslutat att dela ut bidraget årligen från och med i år, säger riksantikvarie Inger Liliequist.

Det ideella engagemanget för industrialismens arbetsplatser har vuxit. Antalet arbetslivsmuseer ökar kraftigt och i Sverige finns idag ett stort antal museer. Ett arbetslivsmuseum kan var allt från museijärnvägar och ångbåtar till sockerbruk, sågverk och mekaniska verkstäder.

Genom bidraget får arbetslivsmuseerna en möjlighet att stärka och utveckla sina verksamheter. Bland de många bidragstagarna kan nämnas Föreningen Nynäshamns Järnvägsmuseum, Båtsamlingarna på Bassholmen i Bohuslän, Horns Tegelbruk utanför Skövde, Föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåten, Mariannelunds och Hässelby Hembygdsförening och Nybygget Rismyrliden i Västerbotten.

(2003-05-29)