Kan det ha funnits ett kloster i Bureå i Västerbotten för 500 år sedan? Nyanalyserade jordprover tagna från platsen på Klosterholmen i Bureå kan förhoppningsvis hjälpa till att ge svar på om det fanns ett kloster där. [SR Västerbotten]

https://sverigesradio.se/artikel/4123787