Låg det ett kloster i Bureå?

Kan det ha funnits ett kloster i Bureå i Västerbotten för 500 år sedan? Nyanalyserade jordprover tagna från platsen på Klosterholmen i Bureå kan förhoppningsvis hjälpa till att ge svar på om det fanns ett kloster där.

Läs artikeln på Sveriges Radio Västerbotten

(2010-10-23)