Gamla Svinesundsbron blir byggnadsminne

Nu har den nya Svinesundsbron invigts. Samtidigt har regeringen beslutat att byggnadsminnesmärka den gamla Svinesundsbron. Byggnadsminnesmärkningen är unik eftersom det är första gången två grannländer har enats om ett kulturhistoriskt skydd för ett byggnadsverk.

Riksantikvarieämbetet och Riksantikvaren i Norge har tillsammans med Vägverket och Statens Vegvesen gemensamt arbetat fram ett förslag till kulturhistoriskt bevarande av den gamla Svinesundsbron. Projektet har nu resulterat i att bron skall bevaras som byggnads-minne med skyddsföreskrifter om vård och underhåll.

– Den gamla Svinesundsbrons kulturhistoriska värden är betydande, såväl arkitekturhistoriskt som teknikhistoriskt, säger Harald Sundlin på Riksantikvarieämbetet. Brons största kulturvärde ligger kanske ändå i dess symbolvärde, som ett monument över den norsk-svenska gemenskapen.

Gamla Svinesundsbron blir byggnadsminne
Gamla Svinesundsbron blir byggnadsminne. Foto: Jan Norrma

Den gamla Svinesundsbrons tillkomst blev dramatisk. Bygget påbörjades 1939 efter förhandlingar mellan Sverige och Norge. När Nazityskland invaderade Norge den 9 april 1940 avstannade bygget. I slutet av juni samma år återupptogs det igen, men fick ett abrupt slut vid en sprängolycka på den svenska sidan 1942. Det gick aldrig att få klarhet i om sprängningen var sabotage eller olycka. Först efter krigsslutet återupptogs brobygget och den 15 juni 1946 invigdes bron av dåvarande kung Haakon och kronprins Gustav Adolf.

Den gamla Svinesundsbron tillhör de svenska ”nationalbroarna” och är byggd med en underliggande båge av betong och sidospann med valv i huggen granit. Brolängden är 420 meter och dess största höjd över fjorden 65 meter.

(2005-06-12)