Museibranschen orolig för att krisstöden inte räcker

Jeanette Gustafsdotter. Foto: Sveriges Museer

Jeanette Gustafsdotter. Foto: Sveriges Museer

Museisektorn har drabbats hårt av pandemin. I regeringens vårbudget som presenterades i dag föreslås att krisstöden till kultur förlängs samt att medel tillförs flera avgiftsfinansierade museer. Krisstöden riskerar dock att inte räcka anser riksförbundet Sveriges Museer.

– Museernas situation var pressad redan innan pandemin, som har förstärkt krissituationen för många av landets institutioner ytterligare. Det är viktigt att museerna får ta del av de nya krisstöden och det snabbt, annars riskerar de att inte uppfylla museilagen. Den befäster uttryckligen att ett allmänt museum ska ha publik verksamhet, kunskapsuppbyggnad och förvaltning av samlingarna, säger Jeanette Gustafsdotter generalsekreterare för Sveriges Museer.

Regeringens föreslår också satsningar på ytterligare 1,8 miljarder kronor för att fler ska kunna hitta sitt nästa jobb eller skaffa de yrkeskunskaper som efterfrågas. Särskilda insatser föreslås också för att pressa tillbaka arbetslösheten bland unga och andra särskilt drabbade grupper. Sveriges Museer har tidigare varnat för att museerna riskerar att utarmas på unga anställda och att det nu krävs en ny massiv satsning på kulturarvsområdet.

– Arbetslösheten inom kulturbranschen har ökat med 80 procent sedan coronapandemin startade. Redan innan Corona pekade utvecklingen mot färre anställda än någonsin på museerna. Nu krävs arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att stärka upp museerna och den viktiga gruppen unga kulturarbetare på väg in på arbetsmarknaden, säger Jeanette Gustafsdotter.

(2021-04-15)