Norska fornsaker återlämnas till Norge

I samband med firandet av 100-årsminnet av upplösningen av unionen mellan Sverige och Norge återlämnas en stor samling av norska fornsaker. Föremålen samlades in under slutet på 1800-talet och har fram till idag varit deponerade på Historiska museet i Stockholm. Som en symbol för överlämnandet fick den norske kungen den 10 juni motta ett vikingasvärd av kung Carl XVI Gustaf.

Det är Nordiska museets och Skansens grundare Artur Hazelius som ligger bakom den stora samlingen av norska föremål. Hazelius var en hängiven skandinavist som insåg att tiden var knapp om man ville rädda föremål från den gamla bondekulturen innan industrisamhället helt tog över. De första fornfynden inhandlade Hazelius själv på sin första forskningsresa 1874. Därefter är det hans medhjälpare Torjus Leifsson Jore som står för den största delen av insamlingen av arkeologiska fynd.

Spänne, Sogndalen

Nyckel, Stjördalen

Spänne, Sogndalen.
Foto: Christer Åhlin/SHM.

Nyckel, Stjördalen.
Foto: Christer Åhlin/SHM.

– Det är helt klart att Hazelius har räddat en viktig del av det norska kulturarvet, säger Mikael Jakobsson, enhetschef för samlingarna på Historiska museet. På den tiden hade föremålen inget större värde och mycket hade nog förstörts eller skingrats om inte Hazelius hade köpt in föremålen till Sverige.

Samlingen ingick till en början i Nordiska museets samling av främst etnologiska föremål från de nordiska länderna. I början av 1920-talet var en del av föremålen i behov av konservering och fördes därför över till Statens historiska museum med sin expertis inom området. Efterhand renodlades museernas samlingsområden och även resten av samlingen deponerades på Historiska museet.

Stigbygel, Hedmark

Svärd, Norge

Stigbygel, Hedmark.
Foto: Christer Åhlin/SHM.

Svärd, Norge.
Foto: Christer Åhlin/SHM.

– Det är mycket välbevarade föremål som nu återlämnas till Norge, säger Mikael Jakobsson på Historiska museet. Tack vare föremålen har vi kunnat se skillnader och likheter mellan de olika tids-perioderna i Sverige och Norge. I samlingen ingår bland annat smidesredskap, något som är mycket ovanligt i Sverige vid den här tiden. Här finns också en mängd vikingasvärd, spjut och sköld-bucklor.

Samlingen, som varit deponerad på Historiska museet, består av nära 600 föremål, främst från yngre järnåldern men även från tidigare perioder. Ett topografiskt register visar att fynden har spridning över större delen av Norge. Samlingen håller mycket hög kvalitet tack vare att de förvarats väl och inte utsatts för nutidens luftföroreningar som starkt påverkar dagens motsvarigheter.

(2005-06-12)