Gamla Uppsala museum blir en regional angelägenhet

Foto: Gamla Uppsala museum

Foto: Gamla Uppsala museum

Gamla Uppsala museum förs över från Riksantikvarieämbetet till Region Uppsala den 1 januari 2022. Det innebär att museets verksamhet och personal tas över av Upplandsmuseet. Båda parter är nu överens om villkoren och bedömer att verksamheten har bättre möjligheter att utvecklas i ett regionalt sammanhang.

Gamla Uppsala museum har gjort en omfattande digital omställning och ökat sin räckvidd på ett betydelsefullt sätt, till exempel genom att föra in aktuell forskning i verksamheten, använda immersiva medier och etablera en digital skolverksamhet, skriver Riksantikvarieämbetet i ett pressmeddelande.

– Jag är mycket stolt över museets verksamhet. Det är ett mycket uppskattat besöksmål, liksom en viktig resurs för skolverksamhet såväl i Uppland som i hela riket. Det är en innovativ och framgångsrik verksamhet som nu lämnas över till regionen, säger riksantikvarien Joakim Malmström.

Region Uppsala vill på olika sätt utveckla Gamla Uppsala museum, vilket i förlängningen kan främja kulturturismen i hela Uppsala län. Potentialen att locka besökare till museet bedöms på sikt vara stor, anser regionen.

– Det är oerhört glädjande att Region Uppsala nu kan ta över ansvaret för Gamla Uppsala museum. Gamla Uppsala med fornlämningsområdet och Kungshögarna är en unik plats med stort kulturhistoriskt värde som också har en potential att bli ett attraktivt internationellt besöksmål, säger regionstyrelsens ordförande Emilie Orring (M).

(2021-06-15)