Från dansk krigstjänst 1848–1849

Åren 1848–1850 utkämpade Danmark det första slesvigska kriget mot tyska nationaliteter i de danskstyrda hertigdömena Schleswig och Holstein samt dessas allierade från olika tyska stater, främst Preussen. Under inflytande av skandinavismen deltog 243 svenska frivilliga i kriget på dansk sida, och åtta av dessa stupade.

Två av dessa frivilliga var studenten Gustaf Envall och artilleriofficeren Carl Fredrik Wilhelm Gripenberg, som båda har lämnat intressanta vittnesbörd om sina upplevelser i Danmark. Envall förde en dagbok under tiden som frivillig, medan Gripenberg skrev en berättelse efter hemkomsten till Sverige.

Genom deras båda texter får vi inblickar i två helt olika personligheter, och hur de upplevde vardagen i dansk uniform, både i strid och under mera lugna förhållanden. Båda författarna är goda iakttagare och delar med sig av sina synpunkter på stort och smått. Genom deras förmedling levandegörs en rad människor och miljöer i 1840-talets Danmark.

Lars Ericson Wolke (utgivare):
Från dansk krigstjänst 1848–1849. Gustaf Envalls dagbok och artilleriofficeren Carl Fredrik Wilhelm Gripenbergs berättelse
Kungliga Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia
Utkom 2021