Kulturmiljöerna i glasriket ska vårdas för framtiden och tillgängligheten stärkas. Satsningen är en del av regeringens uppdrag att utveckla glasriket. [SVT Smålandsnytt]

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/smalandsnytt/glasrikets-kulturmiljo-ska-tas-tillvara