Götarnas riken

Ända ned till Alexandria i Egypten hade götarnas rykte nått under det andra århundradet av vår tideräkning. Då satt den lärde Ptolemaios där och räknade upp dem bland andra stammar på Skandia, den lilla ön vid den då kända världens yttersta gränser långt uppe i norr. Det är öst- och västgötarna som på detta sätt gör sitt inträde i historien.

Här uppe i Norden skulle det dröja många århundraden innan dessa folk blev omtalade i skrift. Men redan på Ptolemaios tid hade de hunnit sätta sina spår såväl på och under marken som i namnen på de platser där de bodde och verkade.

I boken Götarnas riken får vi följa de gamla götarna och deras bygder från den dimomhöljda forntiden till tidig medeltid genom att läsa de skrifter där de figurerar och undersöka de monument de lämnat efter sig. Allt för att få en uppfattning om vad vi faktiskt vet – eller inte vet – om dem och få en grund som sedan kan användas för tolkningar om hur det en gång varit. Särskilt får vi besöka de platser och trakter som låter oss ana förhållandet mellan götar och svear och hur det gick till då de kom att förenas till ett rike, en process som författaren här ger en helt ny bild av.

I slutet av boken finns en översättning av den krönika över Sveriges tidigmedeltida kungar och västgötska lagmän och biskopar som bevarats tillsammans med Äldre Västgötalagen. Götarnas riken är illustrerad med tuschteckningar av arkeologen och konstnären Hans Ekerow.

Mats G. Larsson är docent i arkeologi vid Lunds universitet med vikingatiden som specialitet. Han har skrivit en rad populärvetenskapliga böcker, bland annat Ett ödesdigert vikingatåg. Ingvar den vittfarnes resa 1036-1041 och Svitjod. Resor till Sveriges ursprung och Sveahövdingens budskap.

Mats G. Larsson:
Götarna rikens. Upptäcktsfärder till Sveriges enande
Atlantis
212 sidor, inbunden, illustrerad.
Utkom 2002.

Recension i Svenska Dagbladet