Svensk jakthistoria från koja till slott

Jakten har varit en förutsättning för människans överlevnad. Den har följt oss genom årtusendena i olika gestalter, allt ifrån fångstgropar och flintpilar till jakthorn och hagelbössor. Någonstans på vägen delade den upp sig i två huvudfåror; den enkla vardagsjakten för lantbefolkningen och den överdådiga lyxsysselsättningen för eliten. Jägare och redskap beskriver jaktens utveckling och förutsättningarna för jakt i dag.

De fantasieggande, vackra och hemlighetsfulla tingen finns kvar i museimagasin och i privata samlingar, men ofta har vi kanske glömt hur de användes, och i vilket sammanhang. Hur går falkjakt till och varför har vi under århundraden gått man ur huse för att ta kål på traktens vargar? Och stämmer det att det betyder otur om man träffar på en präst på väg till jakten?

Jakten har en lång historia i mänskligheten. Under en oöverskådlig tidsrymd förde våra förfäder en nomadiserande tillvaro där jakt, fiske och insamlande av vad naturen hade att erbjuda var det enda sättet att klara livhanken på. Detta jagande och samlande har formats till ett grundläggande mänskligt beteende, något som är djupt förankrat i vår gemensamma arvedel.

Boken beskriver också skrockens inflytande under jaktens historia och hur den svenska jakten fungerar idag, vilka djur som får jagas var och när.

Jägare och redskap behandlar jaktens historia och alla de attiraljer som hör jakten till, från stenåldern och fram till modern tid. ”En populärvetenskaplig blandning som vänder sig till alla som är intresserade av historia, kultur, arkeologi, konst, etnologi och personhistoria.”

Peder Lamm är konsthistoriker, värderingsman, designer, föreläsare och redaktör. Ralf Turander står för flertalet av bokens bilder. Han är en känd fotograf som med sina fotografier illustrerat många böcker, däribland Skoklosters slott under 350 år. Göran Dyhlén är formgivare som bland annat har gjort ett 30-tal böcker.

Peder Lamm, Göran Dylén & Ralf Turander:
Jägare och redskap – från koja till slott
Bokförlaget Langenskiöld
Utkom 2021