En faktaspäckad skildring av de göteborgska storvarvens öden under efterkrigstiden fram till 1970- och 1980-talens stora varvskris och därefter.

Sten Östlund, bokens författare, var fackligt aktiv metallarbetare på Götaverken från mitten på 1950-talet fram till år 1982, då han valdes in i riksdagen för Socialdemokraterna. Han började som plåtslagarhjälpare och blev senare som fartygsbyggare på jagare, last- och tankfartyg samt malmbåtar.

Boken Götaverken – till minne… är skriven dels utifrån författarens egna minnen, dels utifrån fackligt material och dokumentation från denna tid. I boken ingår en sektion med unika foton från Varvshistoriska föreningens arkiv. Den är utgiven av Tankeverksamheten inom arbetarrörelsen i Göteborg i samarbete med ABF Göteborg, Göteborgs Arbetareförening, IF Metall Göteborg och Varvshistoriska föreningen.

Sten Östlund:
Götaverken – till minne..
Tankeverksamheten inom Arbetarrörelsen i Göteborg
Utkom 2014