Museibesök är en populär aktivitet under sommaren. Mer än sju av tio svenskar anger att de går på museum under semestern. Det är en ökning med fem procentenheter jämfört med förra året. Det visar en ny Sifoundersökning som Riksförbundet Sveriges museer beställt.

– Det är väldigt roligt att en redan stor andel museibesökare blir ännu fler. Ett museibesök är för många ett sätt att upptäcka både sin egen ort och nya platser, säger Mats Persson, generalsekreterare vid Riksförbundet Sveriges museer.

Hattmakaregatan i Friluftsmuseet Gamla Linköping. Foto: Gamla Linköping

Friluftsmuseet Gamla Linköping var det mest besökta kommunala museet under 2014.
Foto: Gamla Linköping.

I en ny Sifoundersökning uppger mer än sju av tio, 74 procent, att de besöker museum under semestern. Av de tillfrågade säger 26 procent att de alltid eller ofta besöker museum under ledigheten och 48 procent att de ibland gör det. 25 procent säger sig aldrig besöka museer på semestern.

Det är en viss skillnad mellan könen i andelen museibesökare. Kvinnor besöker museer under semestern i något högre grad än män, 77 procent, jämfört med 72 procent.

– Varje år bidrar museerna med sina 18 miljoner besök till hela landets turistnäring. Museerna ökar både städers och regioners attraktionskraft och bidrar till samhällsutvecklingen i hela Sverige, säger Mats Persson.

Undersökningen bygger på telefonintervjuer med 1 000 slumpvis utvalda personer från 15 år och uppåt. Den genomfördes av Sifo under perioden 20 till 26 maj i år.