Omvandling av Stockholm snabbas på

Stockholms stadsmuseum skall inte vara en viktig remissinstans när det gäller förändringar av stadsbilden. Museet skall inte heller göra inventeringar av kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Staden skall kunna förändras i en snabbare takt, föreslår en utredning.

Läs artikeln på Svenska Dagbladet

(2008-08-13)