Stockholms stadsmuseum skall inte vara en viktig remissinstans när det gäller förändringar av stadsbilden. Museet skall inte heller göra inventeringar av kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Staden skall kunna förändras i en snabbare takt, föreslår en utredning. [SvD]

https://www.svd.se/omvandling-av-staden-snabbas-pa