Riksantikvarieämbetet firar 375 år med nya lokaler

I fredags firade Riksantikvarieämbetet sitt 375-årsjubileum genom att inviga Östra stallet på Östermalm. I den restaurerade byggnaden har den ursprungliga arkitekturen och stallkaraktären bevarats, samtidigt som modern design och nya lösningar tagit form. I lokalerna finns nu bibliotek, arkiv och moderna kontorslokaler. Östra stallet är öppet för alla som vill låna litteratur eller söka information om arkeologi, konst- och byggnadshistoria, numismatik eller kulturmiljövård.

– Östra stallet är Riksantikvarieämbetets bidrag till Designåret 2005. Det är ett exempel på hur arkitekter och inredare kan inspireras och hämta kraft ur det förflutna, så att de kulturhistoriska värdena står i samklang med ny design och nya lösningar, sa Inger Liliequist.

Det nyputsade Östra stallet sett från Storgatan

Östra stallet rymmer arkiv, bibliotek och informationstorg

Det nyputsade Östra stallet sett från Storgatan.
Foto: Åke E:son Lindman.

Östra stallet rymmer arkiv, bibliotek och informationstorg.
Foto: Bengt A Lundberg

Östra stallet tillhör kasernanläggningen på Östermalm från 1805, där Riksantikvarieämbetet idag har sina tjänstelokaler. Stallet hade stått orört i nästan 70 år, tills regeringen vid mitten av 1990-talet enades om att bygga om lokalerna. Syftet var att samla hela Riksantikvarieämbetets verksamhet i samma kvarter och att samtidigt få ändamålsenliga lokaler för bibliotek och arkiv.

Ombyggnaden är ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet och Statens Fastighetsverk. Arkitekt är Håkan Langseth och för inredningen ansvarar inredningsarkitekterna Margita och Martin Hellberg. Ombyggnaden påbörjades i november 2002. I december 2004 överlämnade Statens fastighetsverk det ombyggda stallet till hyresgästen Riksantikvarieämbetet.

(2005-05-22)