Marinmuseum söker ättlingar till Eugeniemännen

Den 24 juni 1853 kom fregatten Eugenie och hennes 349 man starka besättning hem efter en tvåårig världsomsegling. Eugenies äventyrliga resa hade väckt stor uppmärksamhet, inte minst på grund av en djärv segling genom Magellans sund. Besättningen kallades för ”Eugeniemännen” och betraktades som hjältar.

Med anledning av jubileet kommer en Eugenie-dag att hållas på Marinmuseum i Karlskrona den 20 september. Museet vill nu komma
i kontakt med ättlingar till ”Eugeniemännen”. De inbjuds att tillsammans med allmänheten ta del av jubileet. Dagen kommet att innehålla föredrag och bildspel om resan samt en rundvandring på örlogsvarvet där seglatsen startade.

– En orsak till den stora uppmärksamhet som Eugenie fick 1853 var att det officiella Sverige för första gången skickade iväg ett örlogsfartyg för att visa upp sig på världshaven. Sverige ville visa sig som en sjöfararnation – allt i linje med de nationella strömningar som rådde då, säger intendent Tom Ohlsson på Marinmuseum.

Initiativet till Eugenies resa togs till stor del av prins Oscar Fredrik (blivande Oscar I), sjöministern Julius von Platen och utrikesministern Gustaf Stierneld. Syftet var bland annat att skydda och befrämja svensk handel över världen, att utföra vetenskapliga arbeten i Charles Darwins fotspår samt att uppteckna nautisk information. Under resan samlade medföljande vetenskapsmän in närmare 10.000 föremål som än idag finns i våra museer, inte minst på Naturhistoriska riksmuseet.

Officerarna på Eugenie kom från Stockholms och Karlskronas örlogsstationer. Underofficerare, hantverkare, matroser och skeppsgossar kom från kompanier i Karlskrona. Båtsmännen kom från kompanier i Blekinge, Öland, Södra Möre, Karlskrona samt Gotland. På Marinmuseums hemsida finns mönsterrullan med namnen på samtliga i besättningen.

(2003-07-24)