Ny svensk släktforskarförening

En ny svensk släktforskarförening har bildats. Den 31 januari konstituerades Svenska Genealogiska Samfundet (SGS) av drygt 15 personer i Stockholm. SGS:s ändamål är ”att befrämja vetenskapliga metoder inom släktforskning”.

Svenska Genealogiska Samfundet skall främst nå sitt ändamål genom utgivning av Svensk Genealogisk Tidskrift, vars utgivning planeras starta 2006, eller möjligen i slutet av 2005. Andra aktiviteter som planeras är utgivning på CD av Victor Örnbergs Svensk Slägt-Kalender/Svenska Ättartal. SGS hoppas bli ”en möteplats för fritidssläktforskare och fackhistoriker för ömsesidigt utbyte”.

Svenska Genealogiska Samfundet leds till en början av en interimsstyrelse med ordförande Michael Lundholm samt Christina Norén-Svensson, Bo Persson, Michaël Lehman och Kerstin Jonmyren.

(2004-02-03)