Carl von Linnés verksamhet har avsatt ett i det närmaste oändligt antal spår i våra arkiv. Snart sagt varje större arkiv och universitetsbibliotek i Sverige bär vittnesbörd om detta. Men viktiga handlingar finns också i Danmark och främst i The Linnean Society i London, där merparten av hans efterlämnade brev och dokument finns bevarade.

Statens arkiv uppmärksammar i sin årsbok 300-årsjubileet av Carl von Linnés födelse. Linné hade säkert själv gärna skrivit inledningsartikeln, men redaktionen har valt att låta hustrun Sara Lisa representera familjen.

I en artikel om nypubliceringen av källor till Linnés Skånska resa sätts dess vetenskapliga betydelse i fokus. Arkiv från Botaniska trädgården i Visby, Stockholms parker och landets järnvägs- och skolträdgårdar speglar offentliga trädgårdar – ämnen som säkert skulle ha intresserat den gode professorn.

Andra artiklar tar upp skogiga försöksparker, skogsbruk, tobaks-odling och naturvård. Här finner man även Carl von Linnés hand-fasta råd om hur man bäst samlar granfrö. I denna kavalkad av gröna arkiv finns också märkvärdiga iakttagelser av de slag Linné själv brukade göra. Exempelvis, vad tycks om att använda husförhörslängder som växtpress?

Gröna arkiv – med Linnés ögon och andras
Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven 2007
Utkom 2007