Guide till Sveriges historia i Europa

En historisk resa till ett femtiotal platser där det svenska och det europeiska mötts från vikingatiden till idag. Platserna berättar om människors möten och om kulturella och tekniska impulser. De skildrar händelser, fälttåg och freder som format Sverige i Europa – från Köpenhamn till Istanbul, från Rom till Moskva.

Res till drottning Kristinas och den heliga Birgittas Rom. Eller till det Prag som stormas av svenska soldater 1648. Besök västfronten under första världskriget, där Sven Hedin skålar med tyska officerare och Hjalmar Branting sammanträffar med krigströtta svensk-amerikaner. Res till nazismens Berlin där en svensk präst hjälper judar och till revolutionens Paris där Axel von Fersen försöker rädda Marie Antoinette. Läs om svenska kommunister i Moskva, borgen i Skottland som exporterar krigande adelsmän och lübeckarna som lär sig handel av gotlänningarna.

Guide till Sveriges historia i Europa ger nya perspektiv på Sveriges förhållande till Europa – både för den som reser i läsfåtöljen och för den som följer i spåren av svenska insatser till bokens femtio resmål.

Torbjörn Nilsson:
Guide till Sveriges historia i Europa

Wahlström & Widstrand
Utkom i april 2002.