Guldfynd från herulernas tid

Guldhängsmycket. Foto: Bengt Nordqvist/Arkeologerna

Foto: Bengt Nordqvist/Arkeologerna

Ett hängsmycke från folkvandringstiden har hittats i en åker utanför Kungsbacka. Guldsmycket, med Oden till häst, kan ha kopplingar till såväl heruler, som hunner och romare.

Läs artikeln på Hallands Nyheter