Guldgubbar funna i järnåldersgården Ströja i Östergötland

Två av de guldbleck, även kallade guldgubbar, som har hittats i Ströja. Foto: Arkeologikonsult

Två av de guldbleck, även kallade guldgubbar, som har hittats i Ströja. Foto: Arkeologikonsult

Vid de arkeologiska undersökningarna vid Ströja utanför Norrköping har man hittat lämningar efter en storgård och handelsplats från tiden 450–1000 e.Kr. Lämningarna som är helt unika i Östergötland innefattar stora hallbyggnader, offerplatser, ett handelsområde och ett stort antal föremål. Arkeologikonsults senaste fynd av guldbleck i en hallbyggnad förstärker bilden av Ströja som en plats med relationer till andra elit-residens i Nordeuropa.

Läs artikeln på Arkeologikonsult

(2020-07-05)