Finlands medeltida stenkyrkor

Under medeltiden (huvudsakligen perioden 1430–1560) lanserades ett omfattande kyrkoprojekt i Åbo stift, då en del av Uppsala ärkestift: Stenkyrkor skulle byggas i stället för de församlingskyrkor i trä som fanns runtom i stiftet. Alla stenkyrkor fullbordades inte, men ett stort antal kyrkobyggnader färdigställdes och finns bevarade i dag.

I den nya boken Finlands medeltida stenkyrkor presenterar Markus Hiekkanen samtliga 104 kyrkoprojekt, landskap för landskap. Varje kapitel inleds med en presentation av landskapet och mot en historisk bakgrund presenteras sedan kyrkornas byggnadshistoria, deras inredning, kalkmålningar och inventarier, både försvunna och bevarade. Ett rikt bildmaterial illustrerar varje kyrka. Boken är en detaljerad kritisk studie av kyrkorummet i det medeltida Åbo stift och utgör ett centralt bidrag till diskussionen om Finlands medeltida kyrkor.

Finlands medeltida stenkyrkor är en svensk översättning av den finska boken Suomen keskiajan kivikirkot som utkom första gången i Finland 2007. Översättningen är gjord av konsthistorikern Camilla Ahlström Taavitsainen.

Markus Hiekkanen är arkeolog, konsthistoriker och medeltidsforskare och har varit verksam vid Museiverket, Finlands Akademi, Helsingfors universitet och Åbo universitet.

Markus Hiekkanen:
Finlands medeltida stenkyrkor
Kungl. Vitterhetsakademien
Utkom 2020