Gunnar Asplunds samling blir tillgänglig för fler

Foto: Matti Östling

Gunnar Asplund är en av Sveriges internationellt mest uppmärksammade arkitekter. Hans samling av ritningar, skisser och handlingar finns bevarat på Arkitektur- och designcentrum i Stockholm. Nu ska materialet bli tillgängligt för fler.

Arkitektur- och designcentrum har tagit emot ytterligare 130 unika skisser av en av vår tids mest framstående och betydelsefulla arkitekter, Gunnar Erik Asplund. Materialet har, genom Anne Asplund, donerats av familjen Asplund.

Samtidigt har Arkitektur- och designcentrum beviljats en miljon kronor från Riksbankens Jubileumsfond för digitaliseringen av hela Asplunds samling om cirka 26 000 ritningar och andra handlingar. Det betyder att hela Asplunds samling kommer, inom ett år, att kunna göras tillgängligt via nätet för vem som helst, var som helst i världen. Totalt satsas 2 miljoner kronor på projektet.

Idag är Asplunds samling i det närmaste otillgänglig, trots det stora intresset för honom och hans gärning, både nationellt och internationellt. Materialet är känsligt och ur ett bevarandeperspektiv svårt att hålla tillgänglig.

– Digitaliseringen kommer att öka forskningsinsatser globalt då forskare i alla delar av världen kostnadsfritt får tillgång till ett stort material som ännu inte publicerats. Vi tror också att en digitalisering av Asplunds samling kommer på sikt att ytterligare öka intresset för svensk arkitektur och svenska arkitekter, säger Eric De Groat, chef för samlingar, bibliotek och forskning på Arkitektur- och designcentrum.

Digitaliseringen kommer att genomföras av Riksarkivets centrum för mediakonvertering.

– Digitaliseringen av hela Asplunds samling hör till den enskilt största satsningen på samlingarna som gjorts, och kan ses som startskottet på en långsiktig digtaliseringsstrategi. Vi är också mycket tacksamma för det förtroende familjen Asplund visar genom att donera ytterligare material till oss, avslutar Eric De Groat.

(2013-12-22)