Ballongfärder förändrade människans vy på 1700-talet

Detalj från illustration av den första bemannade ballongfärden i Paris den 21 november 1783.

Detalj från illustration av den första bemannade ballongfärden i Paris den 21 november 1783.

Under upplysningstiden började människan uppskatta den vilda naturen mer, framförallt att betrakta den från hög höjd. Idéhistorikern Björn Billing har jämfört en bergsbestigare och en ballongfarare och deras försök att återge den svindlande vyn i text och bild.

Läs artikeln på Göteborgs universitet

(2019-04-24)