En skelettgrav, en mystisk men relativt välbehållen urna och en tusenårig stenväg. Det är några exempel på vad arkeologerna hittar vid den stora utgrävningen i Krogarängen vid Folkets park i Vadstena. [ÖC]

https://corren.se/nyheter/vadstena/artikel/arkeologer-gravde-fram-mystisk-urna/r4wn0v0l