En skelettgrav, en mystisk men relativt välbehållen urna och en tusenårig stenväg. Det är några exempel på vad arkeologerna hittar vid den stora utgrävningen i Krogarängen vid Folkets park i Vadstena. [ÖC]

https://corren.se/nyheter/motala-vadstena/arkeologer-gravde-fram-mystisk-urna-5832803.aspx