Gustav III med egna ord

Gustav III var en komplex person, djupt engagerad i 1700-talets politiska, filosofiska och kulturella frågor. Hans brev, skrivelser och tal visar honom som en författare med stor variation och precision. Som regent, mecenat och mångsidig författare var Gustav III sin tids viktigaste kulturpersonlighet, enigmatisk och kontroversiell såväl då som nu.

I citatsamlingen Dixit presenteras Gustav III:s ord och tankar, tematiskt indelade i ämnen som liv och död, kärlek och vänskap, lycka, resor, mode, politik och revolutioner.

Urvalet är gjort av 1700-talsforskarna Jennie Nell, Johannes Heuman, Elisabeth Mansén och ­Marianne Molander Beyer.

Jennie Nell, Johannes Heuman, Elisabeth Mansén & ­Marianne Molander Beyer (redaktörer):
Dixit. Gustaf III med egna ord
Ellerströms förlag
Utkom 2023