Drottning Kristinas sångerskor

Under dryga trettio år levde drottning Kristina i Rom, en tid då hon utgjorde en nyckelfigur i stadens dynamiska musikliv. Hon stöttade musiker och kompositörer och bidrog till att göra Rom till ett av Europas viktigaste musikaliska centrum. Vid hennes hov i Riariopalatset samlades kulturpersoner för konserter, debatter och recitationer bland dem tidens ledande tonsättare som Giacomo Carissimi, Arcangelo Corelli och Alessandro Scarlatti.

Anna Zilli berättar särskilt om de sångerskor som åtnjöt drottningens beskydd och beskriver deras professionella och privata liv. Genom Kristina fick många av dem möjlighet att uppträda på den första offentliga teatern i Rom, Tordinona ett operahus initierat av drottningen som invigdes 1671. Tack vare Kristina kunde alltså kvinnor under en tid framträda på publika scener i katolska kyrkans Rom, något som både tidigare och senare var otänkbart.

Anna Zilli belyser Kristinas skicklighet som kulturentreprenör och hur hon satte avtryck i staden. Tordinona var en nyckelscen, men drottningens värv märktes även hos förmögna adelsfamiljer och i Palazzo Riario, som under Kristinas tid utvecklade sig till ett livaktigt kulturhus.

I boken finns också noterna till musik som framfördes av drottningens sångerskor. I en pionjärgärning har de transkriberats från kompositörernas arkiverade originalmanuskript.

Anna Zilli är utbildad i barocksång och engelska och arbetar som fristående forskare. Hon leder kulturföreningen Accademia Musicale Cristiniana, vars ensemble framför den musik som drottning Kristina älskade och vurmade för.

Anna Zilli:
Drottning Kristinas sångerskor. En omvälvande kraft i Roms musikliv 1655–1689
Nordic Academic Press
Utkom 2019