Historien om löntagarfonderna

Kampen om löntagarfonder är en av Sveriges mest uppslitande politiska strider. Det ursprungliga förslaget från 1975 gick ut på att i den ekonomiska rättvisans namn överföra ägandet av svenska företag till fackföreningskontrollerade fonder. Efter flera års hård debatt och omfattande protester från näringslivet infördes till slut fem urvattnade löntagarfonder. När regeringen Bildt tillträdde 1991 var det första beslutet att avveckla och begrava dem för alltid. Pengarna gick bland annat till att finansiera privata entreprenörer i den avreglerade välfärdssektorn.

Boken Sista striden det är skildrar hur 1980-talets protester blev startskottet för den nyliberala epoken i svensk politik, med avregleringar, turbokapitalism och ökade motsättningar mellan arbetarrörelse och näringsliv. Boken är berättelsen om symbolfrågan som fick hela det svenska marknadsliberala etablissemanget att lägga om kursen. För den som vill förstå det motsägelsefulla i en socialdemokratiskt uppbyggd välfärdsstat med betydande inslag av privata lösningar och skattefinansierad valfrihet ger denna bok många viktiga ledtrådar.

Rikard Westerberg är ekonomhistoriker och knuten till Handelshögskolan. I sin forskning har han särskilt intresserat sig för det svenska näringslivets opinionsbildning under 1900-talet.

Rikard Westerberg:
Sista striden det är. Historien om löntagarfonderna
Fri Tanke
Utkom 2023