Myndigheter vill skydda befästningar

150 års utveckling från krigsmakt till försvarsmakt avspeglas i befästningar runt om i Sverige. Anläggningarna kan visa upp världsunika tekniska lösningar och det finns skäl för att bevara dessa delar av vår historia med kopplingar till samhällets utveckling, anser tre myndigheter.

Riksantikvarieämbetet, Statens Fastighetsverk och Fortifikationsverket skriver till regeringen för att få ett beslut om framtiden för vissa av de kvarvarande anläggningarna. Dessa nedläggningshotade anläggningar föreslås bli statliga byggnadsminnen:

Arholma (Norrtälje)
Ger en unik möjlighet att visa hur de fasta kustartilleriförbanden från andra världskriget ersattes av sådana med högre skyddsnivå och ökade prestanda.

Landsort 15,2 cm batteriet och Erstabatteriet (Nynäshamn)
Den på sin tid omfattande havsbandslinjen till skydd för inloppen mot Stockholm är i dag nästan helt avvecklad och borta. Det är därför viktigt att bevara åtminstone något av detta viktiga stycke försvarshistoria från tiden för andra världskriget. Erstabatteriet är det enda kvarvarande exemplet i landet på den världsledande teknologi som betecknar höjd- och slutpunkten på det fasta kustartilleriets utveckling.

Värmdölinjen med Byviksfortet och 7:e batteriet (Rindö/Värmdö)
Representerar en generation bland de befästningar som byggts till skydd av Stockholms inlopp via Oxdjupoet. Försvarshistoriskt bildar äldre och nyare anläggningar i området en helhet av nationell betydelse.

Siknäsbatteriet i Kalixlinjen

Siknäsbatteriet i Kalixlinjen. Foto: Ingela Andersson, Fortifikationsverket.

Siknäsbatteriet (Kalix)
Ett av de tyngsta och viktigaste objekten i den kända så kallade Kalixlinjen som sträcker sig från Bottenviken till Gällivare. Försvarsstrategiskt har kustområdet kring Kalix ansetts som ”låset mot öster” vilket medfört en avsevärd utbyggnad inom området.

Östra Hästholmen (Karlskrona)
En av två minstationer i landet, föreslagna för bevarande. Skådeplatsen det kalla krigets mest omskrivna incident på svenskt territorium.

De tre myndigheterna vill dessutom ha besked om ägande och förvaltning av följande anläggningar:

· Enholmen (Gotland)
· Marma läger (Älvkarleby)
· Karlskronaanläggningarna Jutudden (Aspö), Ellenabbens fort (Aspö), Nya Ellenabben (Aspö), KSRR-gruvan (Aspö) och Stenbrottsbatteriet (Tjurkö)

Slutligen efterfrågas besked om hantering av:

· Tingstäde Skans I (Gotland)
· Västra Hästholmens fort (Karlskrona)
· Oscar II Fort (Göteborg)
· Vabergets fästning (Karlsborg)
· Sävebasen
· Axvalla hed

(2007-02-14)