Kvinnors röster i arkiven

Bokomslaget

På våren 1919 klubbade Sveriges riksdag igenom beslutet om allmän och lika rösträtt. En lång rösträttskamp gav äntligen resultat och 1921 fick kvinnorna rösta i riksdagsvalet för första gången.

Med anledning av demokratijubileet hörs många olika kvinnors röster i Riksarkivets årsbok 2019. Vi får möta kvinnor från 1500-talet till 1900-talet. Vi får stifta bekantskap med rösträttskvinnor, adelsdamer, författare, mjölkpigor, flickscouter och verkstadsarbetare. Genom dessa berättelser ur arkiven träder historiens kvinnor fram och blir levande för läsarna.

Karl-Magnus Johansson, Mona Bergman, Kristina Lauridsen, Björn Asker, Andreas Wallgård med flera har skrivit artiklarna i årsboken.

Kvinnors röster i arkiven. Riksarkivets årsbok 2019
Riksarkivet
Utkom 2019