Guttormarna

Bokomslaget

Guttormsläkten har sitt ursprung i Gärdsnäs by i norra Tjust härad i Småland. Under 1600-talet hade släkten en ledande ställning bland allmogen i Tryserums och Hannäs socknar och hedrades med en lång rad förtroendeuppdrag. I Guttormarna – adel, präster, borgare och bönder dokumenteras den agnatiska släkten från början av 1500-talet fram till våra dagar.

Stora nordiska kriget med utskrivningar och hög beskattning innebar stora påfrestningar och flera gårdar gick släkten ur händerna. De första som efter kriget lämnade häradet för att söka sin utkomst utanför modernäringen var släktgrenen Hägerstrand som kom att bli en vitt spridd hattmakaredynasti under fyra generationer och med många ännu levande ättlingar.

Åren 1750–1850 blev en nedgångsperiod socialt genom stora överlevande barnkullar och upprepade hemmansklyvningar med minskad försörjningsbas. Men det finns undantag och några lyckades göra remarkabla klassresor. Johan Israel Ekström, som var sonson till en torpare i Ekhult i Tryserum, studerade till läkare och blev livmedikus hos prinsessan Sofia Albertina, för att slutligen adlas med namnet af Ekström.

Efter laga skiftet i mitten av 1800-talet och med den begynnande industrialiseringen ändrades allt i grunden. De flesta i den nu stora släkten sålde sina hemman, övergav sina gårdar, torp och backstugor i hembygden och drog in till de växande städerna. De flesta hamnade i Norrköping och Stockholm, men många reste vidare över det stora havet till Amerika.

Under 1900-talet reste sig åter många av Guttormarnas släktgrenar och flera i släkten har gjort sig bemärkta både nationellt och internationellt. Läkaren Knut Hanner blev svensk konsul och livmedikus hos kejsaren av Etiopien. Sigurd af Ekström var militärattaché i Finland och kom att spela en framträdande roll i kapitulationsförhandlingarna under inbördeskrigets slutskede. Professor Torsten Hägerstrand blev tidsgeografins fader, och professor Olof Hanner har givit upphov till de etablerade begreppen Hannerpolytoper och Hannerrum inom matematiken. Bröderna Sture och Arne Hegerfors är välkända profiler i det nuvarande mediala Sverige.

Bokens författare Anders Bockgård har sedan barnsben sysslat med lokal- och personhistoria och skrivit ett tiotal böcker.

Anders Bockgård:
Guttormarna – adel, präster, borgare och bönder
Tryserum Gårdar Förlag
Utkom 2019