Släktforskarguide för 1900-talet

Att släktforska på sina 1900-talsanor är inte alldeles enkelt. För tidigare århundraden finns omfattande källmaterial, i dag dessutom till stor del digitaliserat. Men hur gör man när man är framme i nutid och källorna är omgärdade av sekretess?

Denna lilla släktforskarguide för 1900-talet ger dig en rad tips och förslag på källor, som du kanske inte tänkt på. Den innehåller bland annat tips på källor som äktenskapsregister, förlossningsjournaler och olika databaser.

Guiden är nummer 4 i Sverige Släktforskarförbunds skriftserie. Förra året utkom nummer 3: Rättshistoria för släktforskare.

Daniel Johansson:
1900-talet. Liten släktforskarguide
Sverige Släktforskarförbund
Utkom 2018