Newtons bok tillbaka på Uppsala universitetsbibliotek

På 1960-talet stals Isaac Newtons Principia från Carolina Rediviva och har sedan dess varit på resa i Europa och USA. För en tid sedan donerades den av sin amerikanska ägare till vänföreningen American Friends of Uppsala University, som nu har återlämnat boken till Uppsala universitet.

Förstaupplaga av Isaac Newtons ”Principia” från 1687, som tillhört Uppsalaprofessorn i astronomi Per Elvius

Förstaupplaga av Isaac Newtons Principia från 1687, som tillhört Uppsalaprofessorn i astronomi Per Elvius. Förvaras på Uppsala universitets bibliotek Carolina Rediviva. Foto: Uppsala universitet.

Boken, som är ett förstaupplagan av Isaac Newtons Principia från 1687, tillhörde Uppsalaprofessor Per Elvius från 1698 och har förvarats på Carolina Rediviva ända fram till 1960-talet då den försvann från biblioteket genom en mystisk stöld. Några år senare såldes den i Österrike, vilket ledde till att universitetet miste äganderätten. Boken såldes en sista gång 2004 på auktionshuset Christies i New York 2004, men köparen valde att i december 2008 donera boken till den nybildade vänföreningen American Friends of Uppsala University.

– Den känns bra att få återbörda boken till Uppsala universitet och att historien fick ett så lyckligt slut, säger American Friends of Uppsala Universitys president Bo Sundqvist, tidigare rektor vid universitetet.

– Denna bok har ett mycket speciellt värde för Uppsala universitet. Den ursprungliga ägaren, professor Per Elvius var verksam här vid Uppsala universitet kring sekelskiftet 1700 och han var inte en övertygad anhängare av Newtons gravitationsteori. Det är en bok med en specifik universitetshistoria, säger överbibliotekarie Ulf Göranson.

Förstaupplaga av Isaac Newtons Principia från 1687. Foto: Uppsala universitet.

Vid det officiella överlämnande tidigare i veckan deltog Americans Friends styrelse samt inbjudna gäster, bland andra Anders Wall och landshövding Anders Björck.
Historien om donationen och om Petrus Elvius berättades. Rausingprofessorn i vetenskapshistoria Otto Sibum beskrev Newtons vetenskapliga insatser och ett antal av Newtons andra böcker och brev från bibliotekets samling visades.

American Friends of Uppsala University bildades 2008 för att stödja forskning och bevarande av kulturarv vid Uppsala universitet och Zornsamlingarna i Mora.

(2009-01-24)