Halland och maktens landskap under äldre medeltid

Texterna i Utsikt 20 har en gemensam nämnare, nämligen arkeologen Ing-Marie Nilssons forskning kring halländsk medeltid. Nilsson studerade det halländska landskapet under många år, främst med fokus på kyrkorna, men visade även ett stort intresse för den danska kungamaktens landvinningar i Halland under äldre medeltid.

Några av hennes arbeten hann hon inte färdigställa före sin bortgång 2016, men de presenteras nu form av ett antal texter i nummer 20 av Kulturmiljö Hallands skriftserie Utsikt.

I fokus står maktens landskap, studerat utifrån runstenar på Halmstadslätten, Ysby kyrka, kungsgårdarna vid Lagaholm och Faurås samt den gåtfulla fornlämningen Sjönevadsborg.

Anders Håkansson & Malin Clarke:
Halland och maktens landskap under äldre medeltid. Utskrift 20
Kulturmiljö Halland
Utkom 2023