Villastan vid Humlegården

Här samlades de välkända och excentriska, de rikaste bland de rika, legendariska kvinnor och visionära män – Villastan vid Humlegården. I boken om ett Villastan som växer fram, från 1870-talet till modern tid, får vi följa kulturlivet, stadsbyggandet och människoöden i en ovanlig närhet – författare, artister, politiker och grevar, till exempel det välkända paret Curman, kvinnosakskämpen Lotten von Kraemer, Ellen Key, greve von Rosen och framgångsrika bankmän som Ernest Thiel samt ättlingar till kända namn som Olof Palme och Carl Bildt med flera.

Villastan på Östermalm i Stockholm var från början tänkt att, som namnet antyder, bestå av exklusiva privatvillor blev en avskild del av världen. Vad har då ett så exklusivt parkområde i utkanten av en storstad betytt, vilka mönster har utvecklats, som inte förekommer på andra håll?

Boken är en arkitektonisk vandring in och ut i villor och exklusiva hyreshus, omgiven av en mur av trafikerade gator: Sturegatan och Engelbrektsgatan, Valhallavägen i norr och Karlavägen i söder, vänd mot Humlegården.

Några av husen finns kvar än i dag men varefter tiderna förändrades runt omkring, revs dem och ersattes med några av Stockholms pampigaste byggnader. Ett av de hus som utmärker sig är den f.d. Tjeckiska Ambassaden på Floragatan 13 – en intressant representant för det sena 1960-talets betongbrutalism.

Fredric Bedoire är en välkänd författare i arkitektur- och kulturhistoriska ämnen, professor emeriturs från Kungliga Konsthögskolan och vice preses i Konstakademin. Han har gett ut ett trettiotal böcker i arkitektur- och kulturhistoriska ämnen. År 2015 belönades han Stora fackbokspriset för tvåbandsverket Den svenska arkitekturens historia och 2016 hedrades han med Stora Historikerpriset.

Fredric Bedoire:
Villastan. En sluten värld för Stockholms ekonomiska och kulturella elit
Bokförlaget Langenskiöld
Utkom 2017