Den karolinska armén

Den karolinska armén skapades av Karl XI efter skånska kriget och den ställdes på prov när stora nordiska kriget bröt ut 1700. Inledningsvis var Karl XII och hans karoliner framgångsrika. Segern mot en numerärt överlägsen rysk arme vid Narva 1700 och karolinernas offensiva stridstaktik gav eko över hela Europa. Nederlaget vid Poltava 1709 blev dock en vändpunkt och det svenska stormaktsväldet inledde sin kräftgång.

I boken De fruktade ingen förutom Gud får läsaren lära känna den karolinska arméns mest namnkunniga generaler och de mest avgörande slagen och belägringarna. Här möter bland andra Carl Gustaf Rehnskiöld, Adam Ludwig Lewenhaupt och Magnus Stenbock. Strider som skildras är bland annat Narva 1700, Kliszów 1702, Nöteborg 1702, Thorn 1703, Lemberg 1704, Fraustadt 1706, Lesnaja 1708, Poltava 1709, Helsingborg 1710 och Gadebusch 1712.

Man kan också studera uniformerna, vapnen och den nyskapande taktiken. Boken avslutas med en reseberättelse i karolinernas spår.

Bo Knarrström är filosofie doktor i arkeologi, Patrik Nilsson är redaktör och författare, Ulf Sundberg är filosofie doktor i historia och Bo Sunnefeldt är överstelöjtnant och författare.

Bo Knarrström, Patrik Nilsson, Ulf Sundberg & Bo Sunnefeldt:
De fruktade ingen förutom Gud. Karolinska armén
Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks Förlag
Utkom 2023

Nominerad som Årets bok om svensk historia 2023