Hällristningar i Västmanlands län

Bronsålderns hällristningar är en typ av fornlämningar som sätter fantasin i rörelse hos både arkeologer och allmänheten. Hällristningar av denna typ finns i de flesta av Sydsveriges landskap. Framför allt är det hällristningarna i Tanumsområdet i Bohuslän som är de mest kända och lockar turister från när och fjärran. Andra områden med många ristningar finns vid Norrköping, Enköping, Tjust i Småland samt vid Simrishamn.

Att även Västmanland har många hällristningar har länge varit okänt för många. Denna bok visar att det finns intressanta och sevärda hällristningar även här. Landskapets hällristningar kan sägas vara en fortsättning på det mer kända hällristningsrika området kring Enköping.

Författarna har deltagit i olika projekt som inventerat landskapets hällristningar sedan början av 1980-talet. Då fanns det bara 14 kända bildristningar och mindre än 500 platser med enbart skålgropar. Totalt känner vi i dag till över 2 100 ristningsytor i Västmanland. De innehåller 31 000 ristningsfigurer varav nästan 30 000 består enbart av skålgropar. Troligen finns det många fler oupptäckta ristningar i länet dolda av mossa och jord.

Boken Hällristningar i Västmanlands län innehåller en komplett redovisning av landskapets kända figurristningar.

Sven-Gunnar Broström och Kenneth Ihrestam är hedersdoktorer inom arkeologi. De har arbetat med Västmanlands hällristningar sedan 1980-talet.

Sven-Gunnar Broström & Kenneth Ihrestam:
Hällristningar i Västmanlands län
Länsstyrelsen Västmanlands län
Utkom 2021