Handbok i samtidsdokumentation

När coronapandemin svepte fram våren 2020 uppmanade Svenska Arkivförbundet sina medlemmar till samtidsdokumentation. Målet var att fånga skeendet där och då medan det hände, och inte vänta till senare för att samla in material. De arkivaktiva önskade sig i sin tur handfasta tips i hur man samtidsdokumenterar. I Arkivsverige började man snart dela tips, verktyg och metoder med varandra.

Den här boken föddes ur den processen. Författaren Hampus Busk utgick från alla tips och verktyg som delades under pandemiåren och byggde vidare med intervjuer och research. Resultatet blev en handbok i samtidsdokumentation – tänkt att kunna användas när helst man vill fånga det som sker i samtiden.

Hampus Busk är ”grävande kulturhistoriker och verkar i gränslandet mellan offentlig och privat sektor, med en fot i den akademiska världen och en på fältet”.

Hampus Busk:
Minnesjägarna. Handbok i samtidsdokumentation
Svenska Arkivförbundet
Utkom 2022