Svensk nationell identitet

Vad är Sverige? är en antologi om ”det svenska” och ”svenskhet”. Den svenska nationella identiteten har försvagats. En gång fast förankrad i känslan av att vara modernitetens avantgarde står den svenska nationen i dag vacklande mellan uppslutning kring ”folkhemmet” och integration med Europa, mellan egalitarism och individualism.

I detta läge kan reflexion över ”det svenska” vara av värde. I denna antologi ger historiker, litteraturhistoriker och journalister sin tolkning av välkända kulturpersonligheters och politikers hållning till ”det svenska”. De har också valt ut representativa texter och uttalanden av sin undersökningsobjekt. De röster som lyfts fram sträcker sig från slutet av 1800-talet till 1950-talet, till exempel August Strindberg, Verner von Heidenstam, Per Albin Hansson och Elin Wägner.

Alf W. Johansson (redaktör):
Vad är Sverige? Röster om svensk nationell identitet
Prisma
410 sidor, inbunden
Utkom 2001